top of page

Poise er allerede investert i HER og WIN. 

HER (Hun Etablerer Ressursporgrammet) er en teknologiplattform som skal få flere kvinner til å starte egen bedrift. WIN (Women Investor Network) er et investeringsfond som investerer i scale-ups. 

Vi ønsker å investere i selskaper hvor vi kan ta en aktiv rolle, bidra med vår kunnskap og gjøre en forskjell!

Poise investerer i bærekraftige tech startups. Investor oslo norge

Dette ser vi etter når vi investerer: 

Bærekraft

Fokus på indre- og eller ytre bærekraft, og tar et samfunnsansvar. 

Mangfold

Et kjerneteam som er mangfolding, på tvers av kulturer, kjønn og kompetanse. 

Tech

Startups som har teknologi i kjernen av bedriften og even til å skalere. 

Modern Architecture

Send oss din pitch!

Send en e-post til hei@poise.no hvor du presenterer ditt selskap. Vi tar kontakt med deg dersom vi ser at det kan være en match. 

bottom of page