top of page

Hva er feminint lederskap?

Feminint lederskap kan forklares som en tilnærming til ledelse som fremhever verdier og ferdigheter som ofte blir assosiert med det feminine, men som er verdifulle og effektive for alle, uavhengig av kjønn. Slike verdier kan inkludere empati, inklusjon, samarbeid, og en mer helhetlig tilnærming til beslutningstaking. Disse egenskapene kan være like viktige som mer tradisjonelle, ofte maskulint-assosierte egenskaper som besluttsomhet, selvsikkerhet og konkurranseorientering.

I å lede andre, innebærer feminint lederskap å fremme en kultur av inklusjon og respekt, der hvert teammedlem føler seg verdsatt og hørt. Det handler om å fremme samarbeid og å oppmuntre til kollektiv suksess, samtidig som man setter klare mål og forventninger.

På bedriftsnivå, kan et balansert feminint og maskulint lederskap innebære å fokusere på både kortsiktige resultater og langsiktige mål, inkludert virksomhetens sosiale ansvar og dets rolle i samfunnet. Det betyr å ta avgjørelser basert på et helhetlig perspektiv som vurderer alle stakeholders - ansatte, kunder, samfunnet og miljøet - og ikke bare aksjeeiere.

Et viktig poeng å merke seg er at disse "feminine" og "maskuline" egenskapene er ikke eksklusive for ett kjønn. Alle ledere, uavhengig av kjønn, kan og bør strebe etter å innarbeide en balanse mellom disse tilnærmingene i sin ledelsesstil for å være mest effektive.

Iselin Larsen

Daglig leder og grunnlegger av Poise AS.
Iselin Larsen CV erfaring grunder investor coach it bransjen fortune 500 mentor foredragsholder

Et maskulint liv, med harde egenskaper, nesten 10 år i mannsdominert salgsbransje som "eneste jente på teamet" og et liv i et helsikes tempo uten kontakt med kroppen. Der har du Iselin.

Inntil hun tok en 360, startet egen bedrift og bygget den med feminint lederskap!

✓ 12 års salgserfaring
✓ 5 års gründer erfaring
✓ 10 år med personlig selvutvikling

✓ Investor i HER og WIN
✓ Erickson coaching utdannelse 
✓ Yogalærer- og kostholdsveileder utdannelse 
✓ Corporate bakgrunn fra Fortune 500 og ett av Norges største IT selskaper
✓ Business og økonomiforståelse
✓ Forfatter av boken og lydboken Feminin flyt
✓ 5 år på sosiale medier med over 10K følgere
✓ Bygget en solid e-postliste med tusenvis av abbonenter
✓ Gjestet et titalls podcaster

✓ Mentor for høyprestasjonskvinner i næringslivet
✓ Foredragsholder for både bedrifter og privatpersoner

Hvorfor Poise?

Det engelske ordet Poise har flere betydninger, men det brukes oftest for å beskrive en person som er selvsikker, behersket, og balansert, både i holdning og oppførsel. Det kan også referere til en verdig og kontrollert måte å håndtere situasjoner på, spesielt i utfordrende og stressende omstendigheter.
 
Når det er brukt som et substantiv, kan det referere til en person sin tilstand av balanse eller stabilitet, enten det er fysisk eller emosjonelt. På norsk kan Poise oversettes til ord som balanse, selvsikkerhet, verdighet eller beherskelse.
 
Vi syns derfor Poise passer svært godt til vår visjon, nemlig å bringe feminint lederskap inn i næringslivet, gründer verden og enkeltindivider.

Poise skal fremme det feminine lederskapet, som handler om å skape en balanse mellom de harde, strukturerte, logiske maskuline med det myke, kreative, sårbare, intuitive feminine.
 
Det handler om selvledelse, men også om å lede andre.
 
Feminint lederskap er indre bærekraft. Som er helt nødvendig for å skape morgendagens arbeidsplasser, sikre innovasjon og bærekraftig utvikling.

bottom of page